Zápis do MŠ – připomenutí

Vážení rodiče,

připomínám, že se blíží konec zákonem stanoveného termínu pro podávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ, tedy 16. 5. 2020.

Pokud tedy máte zájem podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ, musíte tak učinit nejpozději 16. 5. 2020. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel (a ze zákona ani nemůže).

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Odběr novinek