Informace o MŠ

Mateřská škola

Mateřská škola Křižanovice je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí. O děti se starají paní učiteky Nataša Jakabová, Jana Fenyková, Mgr. Nikola Hanousková a Bc. Irena Ráškyová. Úklid má na starosti paní Eva Fürstová. V budově MŠ sídlí ještě školní kuchyně pro MŠ i ZŠ, kde pracují vedoucí stravování paní Simona Zahradníková a kuchařka paní Lenka Polachová.

Provozní doba MŠ je pondělí – pátek od 6:45 do 16:00 hod. Školné v naší MŠ činí 350 Kč/měs.

I v naší školce se v rámci finančních možností snažíme postupně obnovovat vybavení jak co se týká nábytku, tak i hraček. V několika posledních letech byly do zařízení MŠ investovány poměrně velké finanční prostředky. Při rekonstrukci budovy v roce 2020 byla kompletně vybavena nová třída, která sem byla přesunuta z budovy ZŠ. Každoročně jsou investovány prostředky do vybavení školky hračkami a pomůckami pro rozvoj dětí.

Stejně jako žáci ZŠ, i děti z MŠ absolvují každoročně řadu akcí mimo běžnou docházku. Jsou to např. různá divadelní představení (Brno, Vyškov), výuku plavání pro předškoláky, školní výlet a řadu dalších akcí, včetně akcí pro veřejnost (vánoční besídka, besídka ke Svátku matek). Každoročně děti pod vedením svých učitelek několikrát vystupují na vítání nových občánků.

Stravování je, stejně jako v ZŠ, zajištěno z vlastních zdrojů (kuchyně sídlí v budově MŠ), obědy i svačiny vydávají dětem zaměstnankyně ŠJ.

Odběr novinek