Školní družina

Základní informace o školní družině 2023 / 2024

Družina bude ve školním roce 2023 / 2024 primárně organizována pro žáky 1.- 3. roč. od pondělí do pátku vždy od 11:50 do 15:30 hod. Zapsaní žáci budou platit paušálně 200 Kč/měsíc, vybírá paní vychovatelka do 15. dne v měsíci. Zápisní lístky žáci dostanou první školní den (4.9.2023).

V případě, že nebude naplněna kapacita školní družiny, budou volná místa nabídnuta i žákům

4. ročníku, přednost logicky dostanou děti zaměstnaných rodičů.

Děti do družiny potřebují věci na převlečení (kraťasy, tepláky), venkovní obuv (na hřiště,

na vycházku…) a odpolední svačinu a pití. Vhodné je též nechat dítěti v šatně podepsaný repelent proti klíšťatům.

Všechny zájmové činnosti (kreativní tvorba) a ostatní aktivity (návštěvy knihovny, vycházky, pobyt venku atd.) budou probíhat pod vedením paní vychovatelky Aleny Paťavové (tel. 737 810 423).

Dítě z družiny omlouvejte vždy písemně. Na ústní omluvu dítěte (např. maminka říkala, že dnes nejdu do družiny apod.) NEBUDE brán zřetel !!!

Upozornění pro rodiče: bude-li dítě opakovaně porušovat řád ŠD a narušovat její klidný chod, může být z docházky vyloučeno.

Odběr novinek