Připomenutí před obnovením provozu ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

několik důležitých připomenutí před obnovením provozu v pondělí 25.5.2020, která už jsem zde publikoval, ale považuji za užitečné vám je připomenout, aby nedocházelo ke zbytečným nesrovnalostem a konfliktům hned u dveří školy:

Nikdo nebude vpuštěn do budovy ZŠ ani MŠ bez vyplněného a podepsaného Čestného prohlášení o bezinfekčnosti s datem 25.5.2020.

Do budovy ZŠ/MŠ budou vpuštěni jen žáci/děti, kteří jsou 100% zdraví. Při jakémkoliv sebemenším náznaku virového infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel apod. – a to i jednotlivé příznaky) bude žák/dítě odeslán(o) domů.

Pokud bude nahlášený žák/dítě zahajovat docházku v pozdějším termínu, než 25.5.2020, např. 1.6.2020, na Čestném prohlášení musí být aktuální datum, tzn. 1.6.2020.

Žáci ZŠ musí mít k dispozici 2 roušky + sáček na jejich odložení.

Věřím, že výše uvedená opatření budete respektovat, přispívají k ochraně nás všech!

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Odběr novinek