Upozornění zájemcům o prázdninový provoz

Upozorňuji všechny rodiče, kteří přihlásili svoje dítě

k prázdninovému provozu, že platba za prázdniny musí být

na účet školy připsána nejpozději v pátek 21.6.2019. Na pozdější platby nebude brán zřetel, budou vráceny na účet odesilatele

a dítě nebude do prázdninového provozu zařazeno.

K dnešnímu dni (17.6.2019) jsou na účtu školy platby za 7 dětí.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Odběr novinek