Seznámení se školním řádem ZŠ, ředitelské volno

Vážení rodiče,

jak jistě víte, provoz školy se řídí školním řádem, který byl schválen školskou radou a všichni, kterých se týká, tzn. žáci, rodiče i zaměstnanci školy, jsou povinni ho dodržovat. Proto vás žádám, abyste se s naším školním řádem a jeho dodatky seznámili zde

Školní řád ZŠ – ZŠ a MŠ Křižanovice (zskrizanovice.cz)

a toto seznámení potvrdili svým podpisem do tabulky, kterou jsme žákům nalepili do žákovských knížek (str. 28).

Dále vás chci informovat, že v pondělí a v úterý 24. + 25. října 2022 uděluji žákům ZŠ ředitelské volno, na které navazují podzimní prázdniny. Pro „akutní“ případy, kdy nebudete schopni zajistit hlídání vašeho dítěte, bude v těchto dvou dnech v provozu dopolední družina včetně oběda (7:00 – 12:00), potom žáci odcházejí domů (platí pro družináře z 1. – 3. ročníku).

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Odběr novinek