Informace k platbám za stravování – MŠ

Vážení rodiče,

poslední platbu za stravování v tomto školním roce zašlete v tomto měsíci, tj. do 20. května 2019.

V červnu už pošlou platbu jen ti rodiče, kteří přihlásí svoje dítě k prázdninovému provozu MŠ a to podle pokynů, které jsou k dispozici v sekci Aktuality z MŠ i na nástěnkách v obou třídách MŠ, kde se zároveň můžete k prázdninovému provozu přihlašovat.

Vyúčtování plateb za školní rok 2018 / 2019 bude provedeno během hlavních prázdnin 2019 a přeplatky budou rozeslány na účty, ze kterých platby chodily. Případní dlužníci budou vyzváni k vyrovnání nedoplatku.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Odběr novinek