Důležité informace k placení školkovného v MŠ a družiny v ZŠ

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem školy zcela promíjím školkovné a platbu za družinu za měsíc březen 2021. Pro každý další celý měsíc, kdy případně budou škola i školka zavřené, platí totéž. Pokud bude zavřeno jen určitou část měsíce, platby se o tuto část sníží.

Nespotřebované platby vám budou vráceny v závěrečném vyúčtování školního roku během srpna 2021.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Odběr novinek