Informace o zpracování osobních údajů ve škole

ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů
zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k uplatnění práv
v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky
p3mmes4, elektronicky na adrese zskriz@seznam.cz, poštou na adrese ZŠ a MŠ Křižanovice,
příspěvková organizace, Křižanovice 31, 685 01.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost
údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou
na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Činnost pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz).
Kontaktními osobami jsou:

Jaromír Konečný, DiS – tel. 604 639 603
Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139
E-mail: mikroregion@politavi.cz

Odběr novinek